OM OSS

Visualisering av varm luft som slippes ut i en kaldere luftstrøm.

 

Slik ser det ut for nesten all inntak og avkast på ventilasjon.

 

Metoden som er benyttet her er optisk og kalles for Schlieren.

Firma:

Adresse: 

Registrering:

E-post:

Telefon:

Fluid Dynamics AS

Klevgaten 10, 4838 Arendal

989933434 MVA, Norge

post@fluiddynamics.no

(+47) 906 47 640

Vi er spesialister på hvordan fluider beveger seg.

De mest kjente former for fluider er gass, væske og partikler. Når de blandes kalles de ofte for flerfase. Fluiddynamikk eller strømningsteknikk anvendes overalt hvor fluider beveger seg. Eksempler er vær og vind, fly, båt, ventilasjon, vann og sanitær, medisin, kjemi, prosess, olje og gass. Vi er også spesialister på hvordan termisk energi forplanter seg. Dette kalles ofte termodynamikk eller varmetransport, og anvendes overalt hvor temperaturen endrer seg. Eksempler er sol, klima, energi, prosess, forbrenning, varme og kjøling.

MENY 8

Vi er spesialister på bruk av data i vårt arbeid. CFD er et hyppig brukt dataprogram for å beregne og analysere hvordan fluider og termisk energi oppfører under ulike forhold. Dette er et avansert og tungt verktøy, så derfor bruker vi ofte andre enklere programmer som er rasker og rimeligere til spesielle formål.

 

Det vi er aller best på er analyse, og har derfor mange programmer for dette. De mest avanserte program for statistisk analyse kalles Multivariat Analyse. De brukes i Kjemometrien for å gjenkjenne stoffer og egenskaper. Noe av det samme prinsippet brukes i logiske nett (Neural Nett), som lærer seg selv å finne best svar.

 

Vi har også laget hundrevis av små og store dataprogrammer. Det finnes nesten ikke et dataspråk for teknisk programmering vi ikke har brukt. Alt fra Basic, Fortran, Pascal og Visual C++. I de senere år har vi gått over til grafisk programmering. I dag bruker vi LabView til nesten alle tekniske programmer.

DATA VERKTØY

Vi har eget verksted hvor vi lager alt av små modeller og testrigger. Verkstedet er meget godt utrusted med det siste av verktøy. Det har avansert numerisk fresemaskin og dreibenk fra Sherline Products. Materiallageret er velfylt med emner av metall, plast og tre.

 

Vårt laboratorium har avanserte instrumenter for signalanalyse. Det har raske oscilloscope, dataloggere og måleinstrumenter. Som regel må vi lage vår egen elektronikk for signal behandling. Lageret er velfylt med sensorer og elektriske komponenter.

 

Vi utfører også ofte feltmålinger ute på anlegg. Til slike oppdrag har vi en egen instrumentpark

 

Terje Toften spesialiserte seg på eksperimentelle metoder ved Universitetet i Hertfordshire. I sin doktorgrad har han brukt store vindtunneler, Laser Dopler, Hot-Wire, Schlieren Optikk og andre avanserte metoder.

LABORATORIUM

Firma er registrert på adressen

Borggata 12A, 0650 Oslo.

 

Vårt kontor ligger i Arendal sentrum.

Post og besøksadresse er:

Fluid Dynamics AS

Klevgaten 10

4838 Arendal

 

Adkomst fra sentrum opp Klevgaten

Adkomst med bil ned fra Høyveien 28

 

 

KONTOR

Foruten god kontakt med flere universiteter og forskningsmiljøer har vi flere samarbeids-partnere som kan øke vår kapasitet og utfylle våre tjenester. Noen av de vi samarbeider mest med for tiden er:

 

iSens AS

Intelligente Sensorer for Sikkerhet, Helse & Miljø

http://www.isens.no

 

 

Sensorteknikk AS

Sensorer, Målesystem, Elektronikk

http://www.sensorteknikk.no/

 

CHAM Ltd.UK

CFD programmet Phoenics

http://www.cham.co.uk/

 

Sherline Products, USA

Lathes and milling machines

https://www.sherline.com/

PARTNERE

Dr. Terje H. Toften

terje.toften@fluiddynamics.no

 

Har tatt Svennebrev som Rørlegger. Tok Mastergrad som Sivilingeniør (MSc) ved universitetet i Trondheim 1987. Har også Doktorgrad (Phd) fra Universitetet i Hertfordshire, UK.

 

Arbeidet i Techno Consult AS, FoU avd. 1988-1993. Eget firma Flow Consult AS 1993-2000. Lars Myhre AS, startet Brannavdeling. 2000-2004. ÅF Norge, FoU Spesialist. 2005-2011. Fluid Dynamics AS, daglig leder.

 

 

PERSONELL

Vi tilbyr i hovedsak følgende tjenester:

 

 Rådgivning  - Spesialist på Fluid- og Termodynamikk. Våre fagområder er generelle og brukes i mange ulike bransjer. Vi benytter CFD, avanserte analyseprogrammer og måleteknikk.

 Forskning og Utvikling - Samarbeid med andre bedrifter. Deltakelse i små og store forskningsprogram. Vi har eget verksted, laboratorium og instrumentpark.

 Produkter og system – Skreddersys. Målesystemer med sensorer, elektronikk og software. Dataprogrammer for tekniske beregninger og analyse.

 Salg av programvare og verktøy. CFD programmet Phoenics. Sherline fresemaskiner og dreibenk.

TJENESTER

Selskapet ble stiftet 08.05.2006.

Registreringsnummer: 989 933 434 MVA

Organisasjonsform: Aksjeselskap

 

Virksomhet:

Kunnskapsorientert tjenesteyting

Investering, salg og agentur

 

Eier og leder av bedriften:

Terje Håkon Toften

 

 

FIRMA

SPG - Separator Profile Gauger, Sensorteknikk

Laboratorium for signal analyse

Simulering av kjøletak, ABB