PRODUKTER

Nytt målesystem utviklet for Norsk Hydro for å måle kondensat i naturgass.

 

Bildene viser fullskala tester på Kårstø i 2005.

 

Oppfinner av målesystemet WFA er Sensorteknikk AS.

Firma:

Adresse: 

Registrering:

E-post:

Telefon:

Fluid Dynamics AS

Klevgaten 10, 4838 Arendal

989933434 MVA, Norge

post@fluiddynamics.no

(+47) 906 47 640

I tillegg til rådgiving tilbyr vi flere produkter. Våre klassikere er teknisk Programvare og Målesystemer som vi utvikler og skreddersyr etter kundens behov. Vi har utviklet hundrevis av små og store dataprogrammer. Gjennom vår samarbeid med andre utvikler vi nærmest alt av måleutstyr relatert til våre fagområder. Vi selger også Sherline numerisk fresemaskin og dreibenk, som vi selv har valgt som beste produkt til vårt laboratorium og verksted. Vi har også et nært samarbeid med Cham som selger CFD programmet Phoenics. Dette har vært vårt beste valg siden vi som første rådgiver i Norge begynte å bruke CFD kommersielt.

MENY 8

MENY 7

MENY 6

MENY 5

MENY 4

Vi er agent for Sherline Products Inc.

 

Verdens mest komplette serie av

benkmontert dreibenk og fresemaskin

med høy presisjon og masse tilbehør

for lett industri og hjemmeverksted.

Leveres manuell, digital og numerisk.

 

Dette er det beste verktøy vi selv har valgt for vårt eget verksted. Det er ideelt til mindre arbeider og modeller, hvor det stilles høyt krav til presisjon og samtidig enkelt og bruke.

 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Se mer på Sherline sin hjemmeside.

 

http://www.sherline.com/

VERKTØY

Vi har laget hundrevis av små og store dataprogrammer for teknisk beregning og analyse. De fleste av våre programmer er selvstendige og har et menybasert brukergrensesnitt. Men vi lager også usynlige hjelpe programmer for ulike formål. Disse brukes eksempelvis til spesielle analyser og presentasjon av måledata eller CFD resultater.

 

Det finnes nesten ikke et dataspråk for teknisk programmering vi ikke har brukt. Alt fra Basic, Fortran, Pascal og Visual C++. I de senere år har vi gått over til grafisk objekt programmering. I dag bruker vi LabView til nesten alle våre tekniske programmer. Med LabView er det lett å hente inn data kontinuerlig fra alle typer måleinstrumenter. Programmet er meget godt egnet til å prosessere store mengder tekniske data. Programmene blir moderne og enkle for brukeren, samtidig med at vi sparer tid.

DATAPROGRAM

Med CFD kan vi 3-dimensjonalt beregne bevegelsen til fluider og termisk energi.

 

Cham Ltd. UK, ble etablert av Professor Spalding i 1974. Firma utvikler og selger CFD programmet Phoenics. Dette var det første kommersielle CFD programmet på markedet. Det er derfor et av de best utviklede programmer, kvalitetssikret over lang tid av brukere over hele verden. Phoenics har vært en leder på markedet som har blitt kopiert av mange andre. Vi startet å bruke Phoenics i 1988, og har over 25 års erfaring med dette programmet. Vi har vært agent for Cham i Norden i mer enn 15 år. Vi har holdt CFD seminarer i Oslo, Trondheim, Stockholm, Göteborg og København. Vi bistår fortsatt med salg og support.

 

Vi har også erfaring med andre CFD programmer som FLUENT, FIDAP, ANSYS og nyere software. Vi har også brukt Finite Element Method (FEM) for styrkeberegning og formendring av komplekse konstruksjoner.

CFD - Computational Fluid Dynamics

Hurtigkobling, Odim

Body Fitted Coordinates

DSA - Dynamic Signal Analyser