RÅDGIVNING

CFD simulering av brann i et tog på Nydalen undergrunns

T-bane stasjon i Oslo.

 

Programmet som er benyttet er Phoenics fra Cham, UK.

Firma:

Adresse: 

Registrering:

E-post:

Telefon:

Fluid Dynamics AS

Klevgaten 10, 4838 Arendal

989933434 MVA, Norge

post@fluiddynamics.no

(+47) 906 47 640

Som ekspert på Fluid- og Termodynamikk er vi ettertraktet som spesialist på en rekke fagområder. Noen av de er beskrevet her. Våre oppdrag består ofte av å finne nye eller bedre løsninger. Det vi er aller best på er Analyse. Ut fra en god analyse er det ofte lett å trekke riktige og økonomiske konklusjoner. For at våre analyser skal bli gode nok bruker vi ofte det aller beste av avansert dataprogram for numerisk beregning og statistisk analyse. Vi har også lang erfaring i feltmåling og innhenting av måledata fra prosesser og anlegg. Når oppdraget krever det, utvikler vi nye metoder og verktøy.

MENY 8

Vi har utført mange viktige aktiviteter relatert til Miljø.

 

Først og fremst har vi utført mange studier og aktiviteter for å bedre innemiljøet i forskjellige bygg. Vi har spesielt bidratt til å bedre arbeidsmiljøet både inne og ute. For BREEAM sertifisering av bygg har vi beregnet spredning av forurensning til luftinntak (se Bygg & Anlegg). Vi har gjennomført mange studier på spredning av utslipp til vann og luft, både på land og offshore (se Offshore).  Vi har videre vært med å lage bedre konsept på rensing av kommunalt avløpsvann (se Industri). Videre har vi også deltatt i å utvikle ny teknologi for overvåking av forurenset utslipp (se FoU). Dette gjelder særlig overvåking av avisingsvæske til grunnvannet på Gardermoen flyplass, og overvåking av olje i overvann på militære flyplasser.

MILJØ

IVAR

 

CFD Flerfase

simuleringer

 

Bedre rensing av kommunalt avløpsvann.

Vi er litt stolt av å ha vært med å skape Troll A, verdens største plattform, 472m høy.

 

Vi har også vært med å skape mer enn et dusin andre plattformer for olje og gassproduksjon på Nordsjøen. Vårt bidrag har i hovedsak vært Environmental Flow Studies, hvor vi har benyttet CFD for å vurdere arbeidsmiljø og sikkerhet. I disse prosjektene har vi simulert Flare (fakkel) og ColdVent, og mange andre oppgaver relatert til Brann og Eksplosjon (se Brann). Vi har også simulert utslipp av forurensing til luften, særlig fra Gassturbiner og Dieselmotorer. Vi har beregnet vindtrykk på ventilasjon inntak og avkast til Living Quarter. Vi har studert utendørs arbeidsmiljø og vindkjølingseffekt (WCI). Vi har analysert innendørs arbeidmiljø, særlig i forbindelse med rensing av boreslam med Shale Shakers. Inkludert i Environmental Flow Studies har også vært plassering og vurdering av forholdene rundt Helikopterdekk.

OFFSHORE

Oseberg Øst — Helikopterdekk

Vi har utført mange store oppdrag for Industrien.

 

Olje og Gass produksjon er den industrien vi har utført flest oppdrag for. Særlig gjelder dette Environmental Flow Studie for en rekke installasjoner i Nordsjøen (se Offshore). Men vi har også jobbet i mange år med å utvikle ny teknologi for olje og gass separasjon og Flerfase måling (se FoU). En annen stor industri vi har arbeidet mye for er Smelteverk, særlig i samarbeid med Elkem Technology. Oppgavene har vært relatert vesentlig til tappefront, ovnsforinger og kjøling av mantel. Det bør også nevnes at vi har vært med å utvikle bedre konsept på rensing av kommunalt avløpsvann.

 

En annen gruppe industri vi har jobbet mye for, leverer ferdige produkter. Spesielt kan nevnes Kværner Eureka, hvor vi har bidratt til å utvikle bedre valser for papirindustrien. Vi har også hatt oppdrag for andre produsenter, som Mjørud og Arcus Kjemi.

INDUSTRI

Vi liker å tro at vi bidro til at Norge tok 3 gullmedaljer og verdensrekorder på skøyter i Vikingskipet under OL i Lillehammer i 1994. Vi brukte CFD til å finne frem til optimale luftforhold for skøyteløperne over isflaten.

 

Vi har også bidratt til bedre løsninger for andre idrettsanlegg, som svømmeanlegg og fotballbaner. Eksempelvis gjelder dette Frognerbadet i Oslo og Moldø fotballstadion.

 

Mest fokus i det siste har vært på naturgress og utendørs kunstgressbaner. Vi har i senere prosjekter utviklet et spesielt dataverktøy for optimalisering av energiforbruk og øke banens kvalitet.

IDRETT

Energi står ofte sentralt i våre prosjekter.

 

Vi har jobbet med ulike energikilder som vindkraft og solenergi. Men mest har vi jobbet med å redusere behovet for energi, samt å utnytte varme og kjøling optimalt. Vår største kundegruppe er VVS rådgivere på inneklima og miljø. Vi beregner inneklima i store åpne områder for publikum, naturlig ventilasjon, vannbåren varme, varmegjenvinning, varmestråling, samt luftkjøling av trafo og dataanlegg etc.

 

Solvarme og utendørs klima er naturlige faktorer vi jobber ofte med. Eksempler er klimatisering av bygninger og atrium av glass, gatevarme, idrettsanlegg med naturgress, kunstgress og is.

 

Størst energibehov har ofte industrien. Vi har jobbet med prosessanlegg og kjøling av store ovner i smelteverk, termisk optimalisering av papirvalser og mange andre produkter.

ENERGI

Vi har lengst og størst erfaring som spesialrådgiver innen Bygg og Anlegg.

 

De viktigste områdene hvor vi bidrar er for rådgiver i VVS (RIV) og brann (RIBR) (se eget avsnitt). Men vi har også bistått rådgiver Elektro (RIE) på kjøling, bygg (RIB) på vindlaster på konstruksjoner og arkitekt (ARK) på sol, snø og utemiljø.

 

Vår største kundegruppe er RIV. Mange av oppgavene er relatert til Energi (se eget avsnitt). Noen er også relatert til Industri (se eget avsnitt). Andre typiske oppgaver er oftest relatert til spesielle problemer med klima og miljø. I det siste har vi utført flere utendørs CFD analyser av forurensing i luftinntak, for BREEAM sertifisering av eksisterende bygninger.

BYGG & ANLEGG

Rådgiving på Brann - og Risikoanalyse har vært vår spesialitet i alle år. Det var i forbindelse med utbygging av Olje - og Gassproduksjon i Nordsjøen behovet for vår kompetanse på brannsikkerhet virkelig tok av. Vi har utført analyser og studier av brann og risiko på en rekke nye installasjoner i Nordsjøen for mange forskjellige oljeselskaper. Studiene har blant annet omfattet simulering av sannsynlige brannscenario, evakuering, slokking, naturlig ventilasjon og deteksjon av gasslekkasjer, samt risiko i forbindelse med eksplosjon. Her har vi vært pionerer som har utviklet flere nye metoder for å ivareta brannsikkerheten. Vi har også lang og variert erfaring som Brannrådgiver for Bygg og Anlegg. Vi har jobbet med alle typer bygg fra barnehage til aldershjem. Mest spennende har det vært å jobbe med større industri, tunneler og underjordiske anlegg. Vi har blant annet utført fullskala branntester av T-banestasjoner under bakken og vært med å lage Norsk veiledning på Termisk og Mekanisk Røykventilasjon HO-3/2000.

BRANN & RISIKO

Grane

T-baneringen

Kunstgress

Ferro mangan, Eramet, Sauda

Papirvalse, Elkem

Store bygninger

Små bygninger

Energi sentral