REFERANSER

Konferansesalen på Brunstad Oslofjord Convention Center. Plass til 7500 mennesker.

 

 

Firma:

Adresse: 

Registrering:

E-post:

Telefon:

Fluid Dynamics AS

Klevgaten 10, 4838 Arendal

989933434 MVA, Norge

post@fluiddynamics.no

(+47) 906 47 640

Med 30 års erfaring er det opparbeidet et betydelig antall referanser.

 

Her finnes flere ulike typer referanser, alt fra artikler i tidsskrifter og innlegg på seminar og konferanser, til tyngre vitenskapelige publikasjoner. Det er også mange større rapporter som har vært bruk som referanse i videre arbeider. Andre referanser er en rekke utviklede målesystemer, tekniske løsninger og produkter som er installert og i bruk. En rekke oppdragsgivere hører også naturlig med som referanser.

MENY 8

MENY 7

Medlemskap i enkelte Foreninger:

 

ASME  - The American Society of

        Mechanical Engineers

ESRA  - Skinnegående Sikkerhetsforum

FFBB  - Forum for Byggemessig Brannvern

TEKNA - Teknisk-Naturvitenskapelig Forening

 

Norsk forening for Vindteknikk.

FORENINGER

Et lite glimt av våre klienter (originale navn):

 

Bygg & Anlegg: Alliance, Boro Elconsult, Brunstad Senter, Erichsen & Horgen, Lars Myhre, Oslo Energi, ENSI, FB, OSL, Oslo Havnevesen (OHV), Peab, ROM Eiendom, MultiConsult, Techno Consult, Telenor, Norsk Gjenvinning, UiO, ÅF, og mange Arkitekter, Rådgivere og Utbyggere.

 

Industri: ABB, Arcus Kjemi, Arbaflame AS, Elkem Technology, Eramet Sauda, Islandic Alloys, IVAR Stavanger, Kværner Eureka, NBI, Nexans Halden, Jotun Sandefjord.

 

Olje og Gass: ABB Offshore systems, Agip Norge, Aker Engineering, Esso Norway, Fred Olsen Drilling, Kværner Oil & Gas, Maritime Tentech, Norsk Hydro, Phillips Petroleum, Saga Petroleum, Shell, Statoil, Umeo Oil & Gas.

 

Transport: AS Oslo Sporveier (KTP), JBV Region Øst (JBV), Norges Statsbaner (NSB), Samferdselsetaten, og flere Vegkontorer.

KLIENTER

Et lite utvalg av bygg, anlegg og installasjoner hvor vi har hatt betydning:

 

Offshore & Skip: Aasgaard B, Banff Vessel, Bideford Dolphin FPU, Borgland Dolphin FPU, Ekofisk 2/4J, Grane, Gullfaks C, Heimdal riser, Jotun WHP, Oseberg Øst, Ringhorn, Siri Jackup rigg, Troll A (verdens største), Visund FPU.

 

Bygg: Aker Brygge, Aleksandria Bibliotek (Snøhetta), Brunstad Senter, Fernley Custodia museum, Freia, Jotun Malingfabrikk, Justervesenets Laboratoriebygg, Oslo Konserthus, Nexans kabelfabrikk, Norges Bank, Telenor Fornebu, Vikingskipet Hamar, samt en rekke barnehager, skoler, kjøpesenter, sykehus og industribygg.

 

Anlegg: Gardermoen Lufthavn, Nationaltheatret Togstasjon, T-banen tunnelsystem i Oslo, Homansbyen stasjon, Renseanlegg i Stavanger (IVAR), T-baneringen med Nydalen stasjon, samt en rekke vegtunneler og smelteverk.

LEVERANSER

Vi er litt stolt av å ha vært med på å forme det Norske regelverket:

Veiledning for dimensjonering av termisk og mekanisk røykventilasjon, Statens Bygningstekniske Etat (BE), melding HO-5/89. Siste reviderte utgave er melding HO-3/2000.

 

Plan- og bygningsloven stiller krav til bygninger i Norge. Under denne loven inngår Forskrift om tekniske krav til byggverk, også kalt TEK10. Veiledningen til denne forskriften angir ytelseskrav for pre-aksepterte løsninger. Der veiledningen berører termisk og mekanisk røykventilasjon som tiltak henvises til tema veiledning HO-3/2000 for detaljer.

 

Temaveiledning HO-3/2000 inneholder mye teori om utvikling av brann og røyk i bygninger som vi samlet inn fra de beste fagmiljøene i hele verden. Veiledningen kan derfor brukes til mye mer enn akkurat røykventilasjon. Alle som ønsker å bli gode brannrådgivere bør lese og forstå hele innholdet i denne veiledningen.

REGELVERK

Vi har deltatt og bidratt med innlegg på mange internasjonale seminarer og konferanser. Vi har også skrevet populære artikler i lokale fagtidsskrifter, og publisert vitenskapelig stoff i anerkjente internasjonale Journals.

 

Last ned en oversikt over våre internasjonale publikasjoner her:

 

International Publications.pdf

 

Last ned vår siste Phoenics konferanse paper her:

 

Phoenics Conference.pdf

 

Last ned vår siste Norske artikkel her:

 

Byggenytt.pdf

 

PUBLIKASJONER

Vi har alltid hatt stor fokus på intern opplæring og kursing.

 

Eksternt har vi holdt mange kurs og foredrag for å dele vår spisskompetanse og erfaringer med andre miljøer. Vi har arrangert CFD seminarer i Norge, Sverige og Danmark. Vi har også holdt en rekke faglig seminarer og kurs for arkitekter og rådgivere.

 

Vi har deltatt og bidratt med innlegg på mange internasjonale seminarer og konferanser. Vi har også skrevet populære artikler i lokale fagtidsskrifter, og publisert vitenskapelig stoff i anerkjente internasjonale Journals.

 

Terje Toften har vikariert som foreleser ved University of Hertfordshire (UH). Han har også vært ekstern veileder og opponent for graden doktor ingeniør ved Universitetet i Trondheim.

KURS

Gassmåling, Colorado, Norsk Hydro

Testing av røykventilasjon,

Lindeberg T-bane stasjon

Testing av røykventilasjon, Nationalteatret togstasjon

CFD - Simulering av vind forhold for offshore platforms