FOU

Spektralanalyse av akustisk respons på å blande ulike gasser med luft.

 

 

Firma:

Adresse: 

Registrering:

E-post:

Telefon:

Fluid Dynamics AS

Klevgaten 10, 4838 Arendal

989933434 MVA, Norge

post@fluiddynamics.no

(+47) 906 47 640

Som spesialist kreves at vi ligger i front og kan gå nye veier.

Gjennom våre forskningsprosjekter får vi ny kunnskap vi kan anvende i våre oppdrag. Vi har hatt flere store forskningsprosjekter for olje og gass industrien på måleteknikk for flerfase strømning. Vi har også hatt flere store FoU prosjekter relatert til overvåking av forurensninger til miljøet. Anvendelse av Optikk og Akustikk har stått sentralt i disse arbeidene. Vi har også bidratt i andres FoU prosjekter med utvikling av nye konsepter og produkter. Vårt bidrag har ofte vært utvikling av nye metoder på beregninger og analyse.

MENY 8

MENY 7

MENY 6

MENY 5

MENY 4

Det vi er aller best på er Analyse.

 

Ut fra en god analyse er det ofte lett å trekke riktige og økonomiske konklusjoner. For at våre analyser skal bli gode nok bruker vi ofte det aller beste av avansert dataprogram for numerisk beregning og statistisk analyse. Vi benytter CFD til numeriske beregninger av fluid- og termodynamikk. Det mest avanserte programmet for statistisk analyse vi bruker kalles Multivariat Analyse.

Vi har også lang erfaring i å analysere måledata fra prosesser og anlegg. Når oppdraget krever det, utvikler vi nye metoder, dataprogrammer og verktøy.

ANALYSE

Målinger er en av våre spesialiteter. Dette er ofte den mest sikre metoden for å finne riktige og økonomiske løsninger.

 

Vi utfører det meste av målinger og analyse for bygg og anlegg, samt prosessanlegg, industri og offshore. Vi har en godt utrustet park med moderne og avanserte instrumenter. Av spesielt spennende feltoppdrag kan nevnes: Brannforsøk i full skala i tunneler og T-bane, Smelteovn på flere Norske verk, Flerfase i Trecate i Italia, Gass i Colorado USA og Kondensat på Kårstø.

 

Vi har også lang erfaring i laboratoriearbeid. Vi utfører målinger på modeller for å teste prinsipper og løsninger. Vi har erfaring med bruk av alt fra store vindtunneler til mikroskop. Ofte må vi lage modeller, sensorer, elektronikk og dataprogram selv. Til dette har vi avanserte instrumenter og et eget verksted.

MÅLINGER

Våre oppdrag består ofte av å finne nye eller bedre løsninger.

 

Vi deltar derfor ofte i tverrfaglig FoU prosjekter sammen med andre firmaer. Mindre aktiviteter inngår som en del av vår rådgiving.

 

Større betydelige FoU prosjekter hvor vi har oppnådd suksess er:

 

SPG - Separator Profile Gauger, Samarbeid med Sensorteknikk, Testet og godkjent offshore av Statoil

 

WFA - Well Flow Analyser, Samarbeid med Sensorteknikk, Testet og godkjent av Agip i Italia.

 

FPS - Fluid Purity Sensor, Samarbeidet med Sensorteknikk, Testet og godkjent av OSL på Gardermoen.

 

Ikke minst bør nevnes at det også er levert et betydelig forskningsarbeid i Terje Toften sin doktorgrad.

PROSJEKTER

GAS TURBINE ENGINE

Flerfase måling av Olje, Gass og Vann.

 

WFA system installert hos Agip i Italia.

Målesystemet FPS

overvåker de-icing konsentrasjon på Oslo Lufthavn.